logo KKMP XVIII KRAJOWA KONFERENCJA MECHANIKI PŁYNÓW
Jastrzębia Góra, 21-25 września 2008 r.

Referaty

Pierwszą informację o chęci wygłoszenia referatu prosimy zawrzeć w formularzu rejestracyjnym. Prosimy również zaznaczyć tematykę, w której ma znaleźć się artykuł oraz czasopismo, w którym artykuł miały być opublikowany. Bardzo prosimy o jak najwcześniejsze wypełnienie formularza, co ułatwi sprawy organizacyjne.


Referaty na konferencję będą przyjmowane w dwustopniowym procesie redakcyjnym. Streszczenie referatu w języku polskim, do dwóch stron długości, należy nadesłać do 15 stycznia 2008 roku. Format wzoru streszczenia proszę pobrać z zakładki "Dokumenty do pobrania". Streszczenie należy załadować na stronę internetową konferencji, korzystając ze swojego konta. Informacja o przyjęciu artykułu zostanie przesłana do 15 lutego 2008. Zaakceptowane streszczenia zostaną opublikowane wraz z programem konferencji z zaznaczeniem w jakim czasopiśmie zostaną opublikowane pełne teksty referatów.


Pełne teksty referatów w języku angielskim należy przesłać zgodnie z wytycznymi czasopisma wybranego przez autora i zweryfikowanego przez recenzentów do 15 kwietnia 2008 roku. Przygotowane artykuły będzie trzeba załadować na stronę internetową, tak jak to miało miejsce ze streszczeniami. Informacja o przyjęciu artykułu będzie zależna od procesu wydawniczego. Organizatorzy zmierzać będą to tego aby referaty ukazały się w numerach czasopism wydanych przed konferencją. Nie możemy jednak dać żadnych gwarancji, że uda się spełnić to kryterium dla wszystkich czasopism.


Ostatnim etapem będzie przygotowanie wystąpienia konferencyjnego. Prezentację w formie plików (.ppt) w języku angielskim należy załadować na stronę konferencji do 15 września 2008. Prosimy bardzo uczestników o przygotowanie prezentacji na tydzień przed konferencją. Organizatorzy chcą wyeliminować chaos przy kopiowaniu prezentacji, który zazwyczaj powstaje tuż przed sesjami. Dzięki wcześniejszemu przesłaniu prezentacji będziemy w stanie ograniczyć problemy ze sprzętem i softwarem.

Przewidywany czas na referat: 15 min + 5 min dyskusja.

Logowanie

2007-2008 © IMP PAN, webmastering: bart
Zobacz też: Third Symposium on Hybrid RANS - LES Methods